Persoonlijke gegevens

 

Backsticks Tournament verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze vrijwillig aan Backsticks Tournament zou worden verstrekt. Alle informatie die aan Backsticks Tournament via deze website wordt bezorgd, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie en elke andere die wordt bekomen in het kader van de behandeling van een dossier valt onder het beroepsgeheim dat op elke advocaat rust. De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door derhalve door de betrokken advocaat niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure.

 

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een klein bestand dat verzonden wordt vanuit onze server en dat wordt opgeslagen op uw harde schijf. U kan uw webbrowser instellen zodat deze cookies van uw harde schijf worden verwijderd of afgewezen.

 

Copyright

Alle materialen, foto’s, beelden, inhoud en design op deze website behoren, tenzij anders aangegeven, toe aan Backsticks Tournament. Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming deze website of de inhoud ervan, in eender welke vorm, te gebruiken, kopiëren of reproduceren.

Backsticks Tournament wordt georganiseerd door Victory